Znanje je moć I (2008)

Ciljna skupina bili su osobe na odsluženju kazne u zatvorima u Tuzli i Mostaru i nemedicinsko osoblje zaposleno u ovim institucijama. Aktivnosti su obuhvatale trening za nemedicinsko osoblje u KPZ Mostar i Tuzla, testianje zatvorenika na spolno prenosive infekcije,...