Istraživanje nivoa znanja o HIV/AIDS-u, SPI, ljudskim i dječijim pravima, drogi i programima smanjenja štete kod profesionalnog osoblja u Državnom zatvoru Zenica (2005)

Ciljna grupa istraživanja bilo je profesionalno osoblje Državnog zatvora Zenica, njih 39. Aktivnosti su obuhvatale izradu dva tipa upitnika za profesionalno osoblje iz zatvora. Upitnici su sadržavali pitanja vezana za HIV/AIDS, spolno prenosive infekcije (SPI), ljudska i dječija prava,...