Programi mreže “Volontiram”

Mreža VOLONTIRAM! svoje programe realizuje putem članica asocijacije u okviru kojih se sprovodi program lokalnih volonterskih servisa i putem Državnog volonterskog centra. Lokalni volonterski servisi (LVS) su lokalne strukture u okviru članica asocijacija koje rade na razvoju i implementaciji...

Opšta dekleracija o volonterizmu

Internacionalna asocijacija volontera (IYV) u Amsterdamu 15. januara 2001. godine, donijela je sljedeću Opštu deklaraciju o volonterizmu. Volonterizam (ili dobrovoljni rad) je jedan od kamena temeljaca civilnoga društva, jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva, zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora,...

Šta je volonterizam ili volontiranje?

Volontiranje se u najširem smislu definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Ova aktivnost se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog djelovanja zajednice u kriznim periodima,...