Drop-in Centri Asocijacije Margina – aktivnosti u brojkama, novembar 2015.godine

Osobe koje injektiraju droge (PWID) Ukupan broj registrovanih klijenata:       2 321 Novembar, 2015 Broj pruženih servisa:                                                                                        962 Broj distribuiranog sterilnog pribora za injektiranje:                         18 862 Broj distribuiranih kondoma:                                                                      1 048 Broj distribuiranog informativno-edukativnog materijala:              1 012 Broj prikupljenog...