Asocijacija Margina, u saradnji sa korisnicima drop-in centra Mostar, realizovala je akciju čišćenja visoko-infektivnog otpada na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, 13.06.2011. Tokom akcije čišćenja prikupljeno je 240 odbačenih igala i šprica.

Poznato je da otprilike 60% injekcionih korisnika droga zaraženo virusom Hepatitisa C ili B. Zbog toga iskorištene igle i šprice predstavljaju veliku opasnost od inficiranja ovim i drugim virusima. Akcija prikupljanja visoko infektivnog otpada doprinjela je zaštiti zdravlja građana Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Share This: