IMG_3973_thumb

IMG_3973_thumbSvjetski dan zdravlja, 07.04.2011., Asocijacija Margina je obilježila dijeljenjem prezervativa i edukativnog materijala o spolno prenosivim infekcijama (SPI) u centru grada i kod Omege. Ovu aktivnost obavljali su volonteri Lokalnog volonterskog servisa, koji egzistira u okviru Asocijacije Margina, uz podršku volontera Crvenog križa/krsta Tuzla. Cilj aktivnosti bio je informisanje javnosti o prenošenju SPI i načinima prevencije, jer je poznato da su nakon respiratornih, ove infekcije najčešće prenosive.

Svjetski dan zdravlja, 07.04.2011., Asocijacija Margina je obilježila djeljenjem prezervativa i edukativnog materijala o spolno prenosivim infekcijama (SPI) u centru grada i kod Omege. Ovu aktivnost obavljali su volonteri Lokalnog volonterskog servisa, koji egzistira u okviru Asocijacije Margina, uz podršku volontera Crvenog križa/krsta Tuzla. Cilj aktivnosti bio je informisanje javnosti o prenošenju SPI i načinima prevencije, jer je poznato da su nakon respiratornih, ove infekcije najčešće prenosive.

IMG_3973_small

„Drago nam je da je odziv mladih bio mnogobrojan, što i jeste bio cilj naše akcije, obzirom na to da su mladi najugroženija populacija. Najefektivniji način da se izbjegnu spolno prenosive infekcije, pored seksualne apstinencije, je pravilno korištenje prezervativa“, istakla je koordinatorica Lokalnog volonterskog servisa.

Većina infekcija koje se prenose seksualnim putem nema očitih simptoma, a mogu stvoriti ozbiljne komplikacije ukoliko se ne liječe. Glavni faktori rizika za širenje spolno prenosivih infekcija su rano stupanje u u spolne odnose, spolni odnosi bez zaštite, zloupotreba droge i alkohola, loši socijalni uslovi i loša zdravstvena zaštita.

Share This: