Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama Asocijacija Margina je, u Mostaru i Zenici, obilježila podjelom informativnog i edukativnog materijala na svojim info štandovima. Cilj organizovanja ovih aktivnosti bio je podizanje svijesti građana o štetnosti i posljedicama koje nastaju zloupotrebom droga.

Povodom obilježavanja ovog dana Margina je održala konferenciju za medije 24.06. u Tuzli, na kojoj je istaknuto da je primijetan porast injekcionih korisnika droga u ovoj godini. Većina novih korisnika bila je između 18 i 22 godine, iz čega se može zaključiti da se dobna granica prvog uzimanja droge pomjerila na niže. Prema našim informacijama, mladi danas češće injektiraju drogu u odnosu na prošle godine, ali je česta i upotreba raznih vrsta sintetičkih droga.

„Najveći problem od svega je taj što se na našim ulicama pojavljuju jako nečiste droge, kako bi se povećala zarada od njihove upotrebe, što predstavlja veliku opasnost po život korisnika istih jer nikad ne znaju šta unose u svoj organizam“, istakao je Denis Dedajić, predsjednik Asocijacije Margina.

1987. godine dan 26.06. Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, želeći upozoriti javnost na rastući problem zloupotrebe droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, na lokalnom i globalnom nivou, sa zajedničkim ciljem – stvaranjem međunarodnog društva bez zloupotrebe droga. Svrha obilježavanja ovog datuma je upozoravanje na štetnost zloupotrebe droga i njezinu povezanost s kriminalitetom, ali i ukazivanje na pozitivne životne izbore za mlade. Korištenje droga i nezakonita trgovina drogama su prijetnje za zdravlje, ali i prijetnje za globalnu stabilnost i socio-ekonomski razvoj širom svijeta.

Share This: