U ponedjeljak i utorak, 26. i 27.10.2015.godine, Drop-in Centri Asocijacije Margina u Tuzli, Zenici i Mostaru započeli su finalni proces akreditacije od strane Agencije za kvalitet i akreditacije u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine (AKAZ).

Akreditacija Drop-in Centara u FBiH je dio projekta koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini, podržanog od strane Global Fonda UN-a (GFATAM project), a koji se u BiH se sprovodi od 2007.godine.

Asocijacija Margina zvanično je započela proces akreditacije Drop-in Centara Tuzla, Zenica i Mostar u novembru prošle godine. Tokom tog procesa, osoblje svih centara prošlo je obuku, te naporno radilo na pripremanju politika, pravila i procedura, te poboljšanju kvalitete usluga pružanja servisa. U skladu sa propisima AKAZ-a, u proteklom periodu izvršene su dvije samoocjene u svakom Centru, čime su stečeni uslovi za finalnu vanjsku ocjenu.

Vanjski pregled centara obavio je tim AKAZ-ovih vanjskih ocjenjivača predvođen iskusnim dr.sci.med Enesom Šačićem i dipl.med.teh Jasminom Kunovcem.

Akreditacijskim standardima i akreditacijom drop-in centara se želi postići da svi centri u FBiH rade i pružaju usluge svojim korisnicima zagarantovanim nivoom kvaliteta pri čemu je, prije svega, prioritet sigurnost korisnika i osoblja u drop-in centrima.

Vjerujemo, imajući u vidu utiske i izvještaje vanjskih ocjenjivača, da će drop-in centri Asocijacije Margina, nakon odluke AKAZ-ove Komisije za akreditaciju i Upravnog odbora, naći svoje mjesto na listi akreditiranih ustanova u Federaciji Bosne i Hecegovine.

U slučaju da su potrebni kriteriji zadovoljeni, Drop-in Centri Asocijacije Margina postati će prvi centri ovog tipa u Bosni i Hercegovini i regionu Jugoistočne Europe,akreditovani od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Share This: