Ciljna grupa projekta bila je MSM populacija i injekcioni korisnici droga u dva grada u BiH, Tuzla i Zenica. Istraživanje se baziralo na BCC metodologiji.

Donatori su bili UNDP i Partnerstvo za zdravlje.

Share This: