U toku su pripreme za bio bihejvioralno istraživanje među injekcionim korisnicma droga u odnosu na njihovo rizično ponašanje, te utvrđivanje prevalence HIV-a i hepatitisa C na području Tuzle i bliže okoline. Asocijacija Margina će u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo TK, a uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK realizovati navedeno istraživanje u narednom preiodu.

Share This: