Drop-in Centri Asocijacije Margina – aktivnosti u brojkama, oktobar 2015.godine

Osobe koje injektiraju droge (PWID) Ukupan broj registrovanih klijenata:       2 321   Oktobar, 2015 Broj pruženih servisa:                                                                                    1 077 Broj distribuiranog sterilnog pribora za injektiranje:                         19 904 Broj distribuiranih kondoma:                                                                      1 605 Broj distribuiranog informativno-edukativnog materijala:              1 068 Broj...