Ciljna grupa projekta bili su injekcioni korisnici droga, seksualne radnice i MSM populacija u Zenici. Aktivnosti su obuhvatale program razmjene igala i šprica, distribuciju kondoma i edukativnih materijala, savjetovanje (jedan na jedan) o sigurnom injektiranju. Također, injekcioni korisnici droga su upućivani u terapijske komune u BiH i šire.

Rezultati postignuti ovim projektom su 242 nova klijenta/korisnika, 734 ponovljena klijenta u Drop-in centru, 584 ostvarena kontakta sa injekcionim korisnicima droga na terenu (putem outreach aktivnosti). Ostvareno je 179 kontakata sa seksualnim radnicama pomoću outreach aktivnosti. Distribuirano je 18.000 kondoma, 6.500 igala i šprica, 4.000 brošura i 2.500 vaučera.

Donator ovog projekta bila je PSI Rumunija.

Share This: