Osobe koje injektiraju droge (PWID)

Ukupan broj registrovanih klijenata:       2 321

Novembar, 2015

Broj pruženih servisa:                                                                                        962

Broj distribuiranog sterilnog pribora za injektiranje:                         18 862

Broj distribuiranih kondoma:                                                                      1 048

Broj distribuiranog informativno-edukativnog materijala:              1 012

Broj prikupljenog korištenog pribora za injektiranje:                        15 700

 

U novembru, 2015.godine servise Drop-in Centara u Tuzli, Zenici i Mostaru je koristilo 449 klijenata, od toga 62 žene i 387 muškaraca.

Podijeljeno je 7 542 sterilnih pribora za injektiranje, 609 kondoma, te 568 informativno-edukativnih materijala (IEC).

Na terenu van Drop-in centara, servise je koristilo 513 klijenata, od toga 80 žena i 433 muškarca.

Podijeljeno je 11 320 sterilnih pribora za injektiranje, 439 kondoma, te 444 informativno-edukativnih materijala (IEC).

Prikupljeno je 15 700 korištenih pribora za injektiranje koji je, kao infektivni materijal, poslan na uništavanje.

Svim klijentima pružene su usluge savjetovanja i edukacije. Tri klijenta su upućena na testiranje u Centar za besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (VCCT)

 

Seksualne radnice/radnici

Ukupan broj registrovanih klijenata:       501

Novembar, 2015

Broj pruženih servisa:                                                                                         396

Broj distribuiranih kondoma:                                                                      20 015

Broj distribuiranih lubrikanata:                                                                        860

Broj distribuiranog informativno-edukativnog materijala:                   396

Broj distribuiranih higijenskih paketa:                                                          144

 

U novembru, 2015.godine terenski radnici u Tuzli i Mostaru kontaktirali su 396 seksualnih radnica/ka, od toga 392 žene i 4 muškarca.

Podijeljeno je 20 015kondoma, 860 lubrikanata, 396 IEC materijala, te 144 higijenska paketa.

Svim klijentima pružene su usluge savjetovanja i edukacije.

 

Prisoners populacija – PWID Prisoners

(Osobe koje injektiraju droge, a trenutno su na izdržavanju zatvorskih kazni)

Ukupan broj registrovanih klijenata:       1 117

Oktobar, 2015

Broj pruženih servisa:                                                                                    57

Broj distribuiranih kondoma:                                                                      134

Broj distribuiranih lubrikanata:                                                                   189

Broj distribuiranog informativno-edukativnog materijala:              167

 

U novembru, 2015.godine terenski radnici obavili su redovne posjete zatvora u Tuzli, Zenici, Mostaru i Orašju, gdje su kontaktirali 57 osoba (sve muške) koje injektiraju droge, a koje su trenutno na izdržavanju zatvorskih kazni.

Podijeljeno je 134 kondoma, 189 lubrikanata, te 167 IEC materijala.

Svim klijentima pružene su usluge savjetovanja, edukacije o rizičnom ponašanju vezanom za HIV i Hepatitis B i C, radom VCCT centara i mogućnošću testiranja u zatvoru, upoznati su sa programima podrške reintegracije u društvo po odsluženju kazne, te sa institucijama i servisima vezanim za ostvarivanje zdravstvenih i socijalnih prava.

Share This: