Osobe koje injektiraju droge (PWID)

Ukupan broj registrovanih klijenata:       2 321

 

Oktobar, 2015

Broj pruženih servisa:                                                                                    1 077

Broj distribuiranog sterilnog pribora za injektiranje:                         19 904

Broj distribuiranih kondoma:                                                                      1 605

Broj distribuiranog informativno-edukativnog materijala:              1 068

Broj prikupljenog korištenog pribora za injektiranje:                        14 557

U oktobru, 2015.godine servise Drop-in Centara u Tuzli, Zenici i Mostaru je koristilo 499 klijenata, od toga 57 žena i 442 muškaraca.

Podijeljeno je 7 587 sterilnih pribora za injektiranje, 694 kondoma, te 497 informativno-edukativnih materijala (IEC).

Na terenu van Drop-in centara, servise je koristilo 578 klijenata, od toga 91 žena i 487 muškaraca.

Podijeljeno je 11 507 sterilnih pribora za injektiranje, 911 kondoma, te 571 informativno-edukativnih materijala (IEC).

Prikupljeno je 14557 korištenih pribora za injektiranje koji je, kao infektivni materijal, poslan na uništavanje.

Svim klijentima pružene su usluge savjetovanja i edukacije. Jedan klijent je upućen na testiranje u Centar za besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (VCCT)

Seksualne radnice/radnici

Ukupan broj registrovanih klijenata:       492

 

Oktobar, 2015

Broj pruženih servisa:                                                                                         417

Broj distribuiranih kondoma:                                                                      22 065

Broj distribuiranih lubrikanata:                                                                        870

Broj distribuiranog informativno-edukativnog materijala:                   417

Broj distribuiranih higijenskih paketa:                                                          159

U oktobru, 2015.godine terenski radnici u Tuzli i Mostaru kontaktirali su 417 seksualnih radnica/ka, od toga 409 žena i 8 muškaraca.

Podijeljeno je 22 065 kondoma, 870 lubrikanata, 417 IEC materijala, te 159 higijenskih paketa.

Svim klijentima pružene su usluge savjetovanja i edukacije. Dva klijenta upućena su na testiranje u VCCT centar.

Prisoners populacija – PWID Prisoners

(Osobe koje injektiraju droge, a trenutno su na izdržavanju zatvorskih kazni)

Ukupan broj registrovanih klijenata:       1 079

 

Oktobar, 2015

Broj pruženih servisa:                                                                                    52

Broj distribuiranih kondoma:                                                                      557

Broj distribuiranih lubrikanata:                                                                   167

Broj distribuiranog informativno-edukativnog materijala:              159

U oktobru, 2015.godine terenski radnici obavili su redovne posjete zatvora u Tuzli, Zenici, Mostaru i Orašju, gdje su kontaktirali 52 osobe (sve muške) koje injektiraju droge, a koje su trenutno na izdržavanju zatvorskih kazni.

Podijeljeno je 557 kondoma, 167 lubrikanata, te 159 IEC materijala.

Svim klijentima pružene su usluge savjetovanja, edukacije o rizičnom ponašanju vezanom za HIV i Hepatitis B i C, radom VCCT centara i mogućnošću testiranja u zatvoru, upoznati su sa programima podrške reintegracije u društvo po odsluženju kazne, te sa institucijama i servisima vezanim za ostvarivanje zdravstvenih i socijalnih prava.

Share This: