Dana 24.11.2015. godine Upravni odbor AKAZ-a (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine) je na svojoj devetnaestoj redovnoj sjednici razmotrio prijedloge komisija za akreditaciju i sertifikaciju, kao i finalne izještaje o vanjskoj ocjeni u predmetima akreditacije, te donio rješenja o bezuvjetnim akreditacijama i sertifikacijama 3 Drop-in Centra Asocijacje Margina u Zenici, Tuzli i Mostaru.

Akreditacija Drop-in Centara u FBiH je dio projekta koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini, podržanog od strane Global Fonda UN-a (GFATAM project), a koji se u BiH se sprovodi od 2007.godine. Akreditacijskim standardima i akreditacijom drop-in centara se želi postići da svi centri u FBiH rade i pružaju usluge svojim korisnicima zagarantovanim nivoom kvaliteta pri čemu je, prije svega, prioritet sigurnost korisnika i osoblja u drop-in centrima.

Dobijanje zvaničnog statusa akreditovanih Drop-in Centara je rezultat procesa koji je trajao više od godinu dana. Tokom tog procesa osoblje Centra prošlo je obuku, te naporno rada na pripremanju politika, pravila i procedura,te poboljšanju kvalitete usluga pružanja servisa. U skladu sa propisima AKAZ-a, u proteklom periodu izvršene su dvije samoocjene, te finalna vanjska ocjena.

Danas, Asocijacija Margina s ponosom može reći da su njeni Drop-in Centri u Zenici, Tuzli i Mostaru prvi centri ovog tipa koji su zvanično akreditovani od strane visoke državne agencije u Bosni i Hercegovini, ali i regionu.

Tuzla, 27.11.2015.godine

Share This: