Povodom Evropske sedmice testiranja, koja se ove godine obilježava od 20.11 do 27.11., Asocijacija Margina je, u saradnji sa organizacijom Partnerships in Health, organizovala besplatno testiranje na HIV i hepatitis C.

„European testing week“ – Evropska sedmica testiranja je inicijativa lansirana od strane organizacije „HIV in Europe“ 2013. godine, s ciljem podizanja svijesti o važnosti testiranja i koristima koje donosi testiranje na HIV. To je sedmica koja vodi do obilježavanja Svijetskog dana HIV/AIDS-a koji se obilježava svake godine 01. Decembra. Od 2015. godine, uključeno je i testiranje na Hepatitis, među osobama koje su pod rizikom, te se sada ova inicijativa naziva Evropska sedmica testiranja na HIV i Hepatitis.

Sedmica testiranja pruža izvrsnu priliku za partnere ( civilno društvo, zdravstvene organizacije, zdravstvene djelatnike i tvorce politika ) širom Europe da se ujedine na jednu sedmicu kako bi pomogli da što više ljudi postane svjesno svoga HIV i hepatitis statusa. Tema ove sedmice je „Testiraj. Tretiraj. Spriječi.“ , a osmišljena je kako bi se ohrabrilo ljude da otvoreno govore o prednostima testiranja na HIV i hepatitis, kako bi se poboljšao dijalog između svih partnera u području.

Šta je cilj europske sedmice testiranja na HIV i hepatitis?

Krajnji cilj europskog tjedna testiranja na HIV i hepatitis jest da što više ljudi postane svjesno svog HIV i hepatitis statusa i izbjegne kasnu dijagnozu inficiranosti, putem upoznavanja s prednostima testiranja na HIV i hepatitis. Fokus sedmice je na poticanju dijaloga među svim partnerima kako bi se ohrabrilo pojedince u riziku od zaraze da zatraže testiranje i da bi se što više testiranja ponudilo ljudima u riziku.

U Bosni i Hercegovini prvi slučaj infekcije HIV-om zabilježen je 1986. godine, dok je do 2015. godine registrovano 287 HIV infekcija. U 2015. godini u BiH je registrirano 13 novih HIV + (FBiH 10, RS 3), od kojih 6 sa razvijenim AIDS-om (FBiH 5, RS 1). U posljednjih 5 godina, u BiH se prosječno registrira 20-25 novih HIV infekcija.

Do danas nema pouzdanog podatka o broju inficiranih Hepatitisom C, a neke slobodne procjene su da u Bosni i Hercegovini živi oko 70 000 inficiranih, a mnogi nisu ni svjesni da su inficirani.Terapija za Hepatitis C je dostupna i ograničena, jer je veoma skupa (cca 40 000 KM) i dugotrajno se provodi (od 24-48 sedmica) u zavisnosti od genotipa virusa.

Tokom protekle sedmice Drop-in Centri Asocijacije Margina u Zenici, Tuzli i Mostaru su, zajedno sa zdravstvenim djelatnicima iz VCCT centara, kao predstavnicima organizacije Partnership in Health, organizovali besplatno testiranje na HIV i hepatitis, kako za svoje klijente, tako i za širu populaciju.

Sva mjesta za testiranje su bila dobro posjećena.

Ukupno je testirano i edukovano 69 osoba, od čega 42 klijenta ( po spolu: 40 M i 2 F), te 27 pripadnika opšte populacije ( po spolu: 21 M i 6 F).

Rezultati testiranja su slijedeći:

  • Pozitivnih na HIV –           0
  • Pozitivnih na Hepatitis C –           18
  • Pozitivnih na Hepatitis B –           0

Svi testirani su upoznati sa radom Asocijacije Margina, te im podijeljen informacijsko-edukacijski materijal, te grickalice i osvježenja.

Bitno je napomenuti da je Sedmica testiranja privukla veliku pažnju medija, te su svi događaji bili veoma dobro medijski propraćeni, od najave događanja, pa do samih provođenja aktivnosti.

Tuzla, 27.11.2015.godine

Share This: