Ciljna grupa su bili injekcioni korisnici droga u tri grada u BiH, a Asocijacija Margina je pokrila područje Zenice.

Istraživanje se baziralo na RDS metodologiji.

Donatori projekta bili su UNICEF i UNDP.

Share This: