Ciljna grupa projekta bili su seksualne radnice u Zeničko-dobojskom i Srednje-bosanskom kantonu. Aktivnosti su uključivale istraživanja na terenu među seksualnim radnicama u noćnim barovima/klubovima, vlasnike barova i uličnih seksualnih radnica.

Obavljeno je 55 intervjua sa seksualnim radnicama, 30 intervjua sa vlasnicima barova i njima bliskih ljudi.

Donator ovog prejekta bio je UNICEF/PROmente.

Share This: