Ciljna grupa projekta bili su građani zainteresovani za volontiranje (Sve neprofitne i pravne strane zainteresirane za uključivanje volontera u svoj rad, sve grupe korisnika koji imaju direktnu korist od rada volontera – socijalno ugrožene kategorije građana). Aktivnosti su bile regrutovanje i obučavanje volontera, selekcija volontera, monitoring i supervizija volonterskog rada, promocija volonterizma.

Rezultati projekta bili su:

  • – 200 regrutovanih volontera;
  • – 15 organizacija koje su angažovale volontere iz LVS;
  • – ostvareno 120 volonterskih angažmana;
  • – ostvareno 4.000 sati volonterskog rada u zajednici;
  • – organizovan Međunarodni Dan Volontera (Izabran najbolji volonter, organizovana volonterska čajanka).

Donator projekta bio je OKC Banja Luka.

Share This: