misija_i_vizija_slideshow

misija_i_vizija_slideshow

Svaki pojedinac u BiH iz marginalizovanih grupa društva je zdravstveno i socijalno zbrinut.

Udruženje Margina je nestranačko, neprofitno i nevladino udruženje, čiji je cilj edukacija, povezivanje, razmjena informacija, izdavačka djelatnost i rad na unapređenju stanja među marginaliziranim grupama mladih u BiH i šire, sa posebnim težištem na probleme bolesti ovisnosti, HIV/AIDS-a i spolno prenosivih bolesti.

Podržavamo ostvarivanje ljudskih prava i smanjenje nivoa socijalne isključenosti, prevenciju HIV/AIDS-a ovisnika i ostalih marginaliziranih grupa na području BiH i regije.

Share This: