img3Asocijacija Margina je nestranačko, neprofitno i nevladino udruženje, koje podržava ostvarivanje ljudskih prava i smanjenje nivoa socijalne isključenosti, prevenciju HIV/AIDS ovisnika i ostalih marginalizovanih grupa na području BiH i regije.

Margina je nastala 2003. godine u Zenici kao proizvod okupljanja grupe ljudi oko zajedničke vizije, potrebe da svaki pojedinac iz marginalizovanih grupa društva u BiH bude zdravstveno i socijalno zbrinut. U samom početku nastanka Asocijacije korišteni su privatni resursi osnivača. Velikim trudom i zalaganjem menadžmenta ubrzo su se počeli realizovati programi koji su doveli do jačanja organizacije.

Sve veći broj intravenoznih korisnika droga i rast epidemije AIDS-a i ostalih krvlju i spolno prenosivih infekcija u BiH, rezultirali su otvaranjem prvog drop-in centra u Bosni i Hercegovini (servisa za smanjenje štete) u Zenici. Drop-in centar je postao jedini centar u Zenici koji je, pored sterilnih igala i šprica, svojim klijentima nudio socijalnu asistenciju, upućivanje na anonimno testiranje na HIV i HCV, upućivanje na detox ili supstitucijski tretman, upućivanje u terapeutske komune, rad sa porodicama ovisnika i td. Pokazatelj uspješnosti rada ovog centra je rast broja korisnika njegovih usluga iz godine u godinu.

Od kraja 2005. Asocijacija Margina pokreće Centar za edukaciju i istraživanja koji se odnosi na metodologiju rada sa teško dostupnom populacijom, na osnovu principa i prakse harm reduction-a. 2006. Margina je otvorila kancelarije u Tuzli, Mostaru i Sarajevu kao rezultat potrebe za većim brojem sevisa za smanjenje štete u BiH, i na taj način nastavila rad postojećeg servisa iz sjedišta u Zenici. U sklopu Asocijacije Margina u Tuzli, tokom 2008., otvoren je Lokalni volonterski servis, koji je svojim radom napredovao i kasnije postao jedan od osnivača Državne mreže volonterskih servisa „Volontiram“. Lokalni volonterski servis danas okuplja preko 300 volontera.

Asocijacija Margina je jedina nevladina organizacija koja omogućava servise za smanjenje štete u zatvorima BiH. Izabrana je od strane UNDP-a za korisnika sredstava Globalnog Fonda za HIV/AIDS, Tuberkulozu i Malariju sa ciljem održavanja postojeće prevalence HIV-a. Član je Euroazijske harm reduction mreže, Europske mreže za smanjenje infekcije u zatvorima, Aids Action Europa i Europske mreže za smanjenje štete. Asocijacija je također i član radne grupe za izradu i provođenje kantonalne strategije za smanjenje zloupotrebe droga Tuzlanskog kantona, član radne grupe za izgradnju i razvoj strategije za smanjenje delikvencije kod mladih u Bosni i Hercegovini i član nacionalnog ekspertnog tijela za razvoj novih strategija u borbi protiv HIV/AIDS-a u periodu od 2011. do 2016. Mnogobrojni završeni projekti i publikacije pokazuju koliko je Asocijacije Margina napravila na polju prevencije HIV/AIDS-a i rada sa socijalno isključenim i marginalizovanim grupama ljudi u BiH.

Share This: