Volonteri Lokalnog volonterskog servisa Tuzla su dana 07.04.2012. godine, obilježili Svjetski dan zdravlja. Povodom ovog datuma, volonteri su vršili podjelu edukativnih brošura o vođenju zdravog načina života, te anketirali građane koliko su zadovoljni uslugama Javnog zdravstva. Za najmlađe, vršena je podjela balona, a svi zainteresovani su imali priliku slikati se barem ovaj dan u ulozi doktora.

Kroz ankete smo htjeli ispitati koliko su naši sugrađani zadovoljni organizacijom rada, profesionalnošću, stručnošću i ljubaznošću osoblja kao i kvalitetom pružene usluge u
ustanovama Javnog zdravstva. Ispitanici su imali priliku sve navedene segmente ocijeniti prema vlastitom nahođenju ocjenama od 1 (loša) do 5 (veoma dobra). Anketiranje je izvršeno na uzorku od 100 ispitanika, a rezultati su sljedeći:

1 2 3 4 5
Organizacija rada 19% 16%  42%  16%  7% 
Profesionalnost osoblja  7% 20%  41%  20%  12% 
Stručnost osoblja  4% 15%  32%  35%  14% 
Ljubaznost osoblja 26%  17%  24%  17%  16% 
Kvalitet pružene usluge 13%  16%  38%  21%  12% 

Iz prethodno navedenog, vidimo da su građani najslabije ocijenili upravo organizaciju rada, ljubaznost osoblja i kvalitet pruženih usluga, iako možemo reći da su svi praćeni parametri ocijenjeni procentualno sa prosječnom ocjenom (3).

 

Margina.ba

Share This: