Dana 17.11.2014. godine, u Sarajevu je održana jednodnevna obuka za osoblje Drop in centara Asocijacije Margina. Obuka je održana u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) u Sarajevu, a obuci su prisustvovali 13 kandidata iz naše organizacije.
Ovom obukom je zapravo započela druga faza aktivnosti pod imenom Akreditacija Drop in centara u Federaciji BiH i dio je projekta koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini, a podržan je od strane Globalnog fonda Ujedinjenih Naroda (GFATM project), te se u Bosni i Hercegovini sprovodi od 2007. godine.

Na obuci, kandidati su se upoznali sa teorijskim postavkama o standardima i akreditaciji, te stekli neophodne vještine kako da unaprijede rad Drop in centara u smislu pružanja kvalitetnijih usluga svojim korisnicima. Obuka je detaljno obuhvatila sistem sprovođenja samoobuke, što je prvi korak u procesu akreditacije servisa u zdravstvu. Zatim, učesnici su stekli znanje o upravljanje rizicima, izradi politika i procedura, te prošli kroz praktične vježbe izrade procedura. Takođe, učesnici su stekli znanje o tome šta je facilitacija i vanjska ocjena.
Kao dio ove obuke za osoblje iz Drop in centara Asocijacije Margina, planirana je i obuka za vanjske ocjenjivače koja će se održati u decembru 2014. godine.

Share This: