Internacionalna asocijacija volontera (IYV) u Amsterdamu 15. januara 2001. godine, donijela je sljedeću Opštu deklaraciju o volonterizmu.

Volonterizam (ili dobrovoljni rad) je jedan od kamena temeljaca civilnoga društva, jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva, zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravednost za sve ljude.

U vremenu globalizacije i stalnih promjena, svijet postaje sve manji i složeniji, a događaji u njemu u sve su većoj međuzavisnosti. Volonterizam bilo da je riječ o djelovanju pojedinaca ili skupine daje:

 • Mogućnost podupiranja i ostvarivanja ljudskih vrijednosti, zajedništva, skrbi i pomoći;
 • Pojedincu kao članu zajednice koji čitavog života uči i razvija se, mogućnost za ostvarivanje prava i odgovornosti, te realizaciju svih ljudskih potencijala;
 • Mogućnost premošćavanja razlike koje nas dijele, kako zajedno živjeti u zdravim i zadovoljavajućim zajednicama, kako bismo oblikovali svoju zajedničku sudbinu. Na početku novog milenijuma, volonterizam je bitan element svakog društva. Deklaraciju Ujedinjenih naroda, koja kazuje da «Mi, Narodi imamo snagu izmijeniti svijet…”, ono pretvara u praktično i veoma značajno.

Ova Deklaracija podupire pravo svih žena, muškaraca i djece da se slobodno udružuju u volonterskom radu, bez obzira na svoju kulturnu i etničku pripadnost, vjeroispovijest, pol, zdravstveno stanje i društveni i ekonomski položaj. Svi ljudi na svijetu morali bi imati pravo slobodno stavljati na raspolaganje svoje vrijeme, talent i energiju drugim pojedincima ili zajedničko djelovanje zajedničko djelovanje, a da pritom ne očekuju novčanu naknadu za svoj rad.

Nastojmo razvijati volonterizam koji će:

 • Uticati na učestvovanje cjelokupne zajednice, jer će prepoznati njezine teškoće i latiti se njihovog rješavanja;
 • Posuditi glas onima koji ne mogu govoriti sami za sebe;
 • Omogućiti drugima uključivanje u volonterski rad;
 • Dopunjavati, premda ne i zamijeniti, odgovorno djelovanje ostalih sektora i rada profesionalnih (plaćenih) radnika;
 • Omogućiti ljudima stjecanje novih znanja i vještina, te pružiti priliku za najbolji mogući razvoj njihovih sopstvenih potencijala, samopouzdanja i realizacije;
 • Podupirati solidarnost u okviru društva, zajednice, države i svijeta.

Odgovornost pojedinaca i organizacija u zajednici, preko kojih pojedinci djeluju, sastoji se, po našem mišljenju, u:

 • Stvaranju okruženja u kojem volonteri svojim radom značajno doprinose ostvarivanju zacrtanih ciljeva;
 • Donošenju mjera za doprinos volontera, uključujući uslove pod kojima se veza između organizacije i volontera može lako raskinuti, i razvijanju politike vođenja volonterske djelatnosti;
 • Brizi za odgovarajuće djelovanje volontera i onih koji pomažu u teškim situacijama;
 • Nuđenju odgovarajućeg osposobljavanja, redovnog vrjednovanja i priznavanja zasluga volontera;
 • Osiguravanju pristupa i stvaranju mogućnosti učestvovanja svima bez ikakvih zdravstvenih, društvenih i kulturnih zadrški.

Uvažavajući osnovna ljudska prava utvrđena u Deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, načela volonterizma i odgovornosti volontera i organizacija sa kojima su povezani, pozivamo sve volontere da izraze svoju vjeru u volontersko djelovanje kao kreativnu i posredničku snagu, koja:

 • Gradi zdrave, prihvatljive zajednice, koje poštuju dostojanstvo svih ljudi;
 • Omogućuje ljudima ostvarivanje prava koja imaju kao ljudska bića, na temelju čega će poboljšati kvalitetu svoga života;
 • Pomaže rješavati socijalne, kulturne, ekonomske i ekološke probleme i
 • U suradnji s čitavim svijetom gradi humanije i pravednije društvo.

Odgovorne ljude u:

 • Svim sektorima da se udruže u snažne, prepoznatljive i djelotvorne lokalne i državne «volonterske centre» kao temeljne upravljačke organizacije za volonterizam;
 • Vladama, da svim ljudima omoguće pravo na volonterizam, da uklone sve pravne prepreke za učestvovanje, uključe volontere u svoj rad, te da nevladinim organizacijama dodjele novčana sredstva za promovisanje i podržavanje volonterizma i vođenje volontera;
 • Preduzećima da podstaknu i olakšaju uključivanje svojih radnika u zajednicu, putem volonterizma, te da ljudskim resursima i novčanim sredstvima podupiru razvoj infrastrukture potrebne za volonterski rad;
 • Medijima, da izvještavaju o volonterima i objavljuju informacije koje će potaknuti ljude na volonterizam, pružajući im istovremeno i pomoć;
 • Obrazovanje, da podstakne ljude na volonterski rad, bez obzira na njihovu starost, da im pomažu i nude mogućnosti za razmišljanje i učenje;
 • Vjerskim ustanovama, da volonterizam predstavljaju kao ozbiljan odgovor na duhovnu potrebu svakog pojedinca da pomaže;
 • Nevladinim organizacijama, da volonterima stvaraju ugodno okruženje, te da ljudskim resursima i novčanim sredstvima pridonose njihovom sveopštem uključivanju;
 • Ujedinjene narode, da ovu deceniju proglase decenijom volonterizma i civilnog društva i tako priznaju potrebu stvaranja institucija slobodnih društva, te prihvate «crveno V» kao univerzalni simbol volonterstva.

Međunarodni savez za volonterski rad (IAVE), poziva volontere i odgovorne ljude u svim područjima i u čitavom svijetu na udruživanje u partnerstvo sa svrhom promicanja i podupiranja učinkovitog, svima dostupnog volonterstva, koje treba biti simbol solidarnosti među svim ljudima i narodima.

Međunarodni savez poziva svjetsku zajednicu volontera na izučavanje, tumačenje i ostvarivanje Opšte deklaracije o volonterstvu.

Share This: