Predstavnici Asocijacije „Margina” i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) u Tuzli su 20. aprila 2012. godine u prostorijama dekanata ERF-a izvršili potpisivanje Memoranduma o saradnji.

Svrha ovog Memoranduma je formalizacija saradnje u okviru programa Lokalnog volonterskog servisa (LVS) u Tuzli. LVS djeluje kao struktura koja radi na razvoju i implementaciji kvalitetnog sistema volonterskog menadžmenta i koja daje doprinos u rješavanju problema u lokalnoj zajednici kroz uspostavljanje balansa između ponude i potražnje za ljudskim resursima (volonterima), a koji u okviru Asocijacije Margina egzistira od marta 2008. godine.

Share This: