Akaz

Akaz

 

 

 

 

 

 

 

 

Započela je druga faza projekta Akreditacija Drop in centara u Federaciji BiH, koji Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) sprovodi sa Asocijacijom Margina.

Cilj obuke je bio da se učesnicima predoče teorija o standardima i akreditaciji te da im se daju osnovni alati i upute kako početi sa procesom unapređenja kvaliteta pružanja njihovih usluga. Na obuci su polaznicima održana teorijska predavanja o akreditacijskim standardima za drop-in centre i indikatorima koji su definisani unutar prve faze istog projekta. Nadalje, na obuci je detaljno obrađeno kako uraditi samoocjenu koja je ključna u početnom dijelu procesa. Učesnici su potom slušali predavanje o izradi politika i procedura te šta je to rizik i kako se njime upravlja. Učesnici su prošli i praktične vježbe izrade procedura, a dobili su i osnovne informacije o tome šta su to facilitacija i vanjska ocjena. U sklopu ove faze projekta je planirana i obuka za vanjske ocjenjivače koja će se održati u decembru 2014. godine

 

Share This: