Ciljna skupina bili su osobe na odsluženju kazne u zatvorima u Tuzli i Mostaru i nemedicinsko osoblje zaposleno u ovim institucijama. Aktivnosti su obuhvatale trening za nemedicinsko osoblje u KPZ Mostar i Tuzla, testianje zatvorenika na spolno prenosive infekcije, savjetovanje zatvorenika i informisanje.

Rezultati projekta su :

  • – profesionalno obučeno 68 članova nemedicinskog osoblja o seksualno prenosivim infekcijama;
  • – informisano 250 zatvorenika;
  • – 181 testiran zatvorenik;
  • – sa 183 zatvorenika obavljeno je savjetovanje prije testiranja;
  • – sa 78 zatvorenika obavljeno je savjetovanje nakon testiranja;
  • – podijeljene 553 brošure zaposlenicima zatvora;
  • – podijeljeno 1.163 edukacijskih materijala zatvorenicima;
  • – održana četiri treninga u zatvorima u Tuzli i Mostaru.

Donatori projekta bili su Partnerstvo za zdravlje i SIDA.

Share This: