Ciljna grupa su osobe koje su na izdržavanju kazne u zatvorima u Tuzli, Zenici, Doboju i Mostaru, i nemedicinsko osoblje u ovim institucijama. Realizovane aktivnosti u projektu:

  • – trening za nemedicinsko osoblje u KPZ Mostar i Tuzla;
  • – testiranje zatvorenika na seksualno prenosive infekcije;
  • – savjetovanje zatvorenika;
  • – informisanje;
  • – trening trenera za zatvorenike – vršnjački pristup;
  • – KAP anketa za zatvorenike;
  • – KAP anketa za osoblje zatvora.

Donator projekta bilo je Partnerstvo za zdravlje.

Share This: