Ciljna grupa ovog projekta bili su srednjoškolci iz Zenice, njih 6.800. Aktivnosti su obuhvatale interaktivne radionice sa učenicima srednjih škola u Zenici. Realizovano je ukupno 320 interaktivnih radionica.

Rezultati su pokazali da 21% mladih ljudi koristi drogu, a prosjek godina kada mladi prvi put probaju drogu je 14,7. Provođenje projekata iniciralo je nastanak i osnivanje Udruženja roditelja ovisnika. Također, 14 intravenoznih korisnika droga je poslano u terapijske komune u BiH i šire.

Donatori ovog projekta bili su IBHI-DFID i Opština Zenica (Paz I).

Share This: